De vragen van 2019

1 Houtverbindingen

uiteenlopend gemaakt

2 Bruggen een hoop 10-en gescoord
3 Streekproducten Kunt u zeggen uit welke provincie deze producten komen? Bijna alle teams hadden hiervoor een voldoende.
4 Bedrijfsnamen van Kockengense ondernemers tussen de 4 en 8 punten gehaald
5 Torens In welke stad staan de torens? goed gemaakt!
6 Logo's van sportmerken Ook goed gemaakt
7 Nederlandse artiesten Alle teams een 10 op één team na.....
8 Dieren met namen Denk dan aan Gorilla Bokito, goed gemaakt, een 7 was de laagste score
9 Poppodia Deze vraag was lastiger
10 Youtube-ers over het algemeen best redelijk gemaakt
11 Plattegronden van Steden Moeilijk
12 Waar of niet waar over de Ondernemersvereniging Kockengen gemiddelde een 7
13 afkortingen de meeste teams wistten die wel
14 Combineer de Band/artiest met juiste titel uiteenlopende gemaakt
15 Stoffen
stof 01
redelijk gemaakt
stof 02
16 Rekensommen slecht gemaakt, zelfs één team zonder punten
17 Foto's van Oud-Kockengen redelijk gemaakt, meeste teams haalden een voldoende
18 Schorsen van bomen
IMG 3090
Zeer uiteenlopend gemaakt, scores van 0 tot 10
19 Smeltpunt ook een lastige vraag, meestal net voldoende gescoord
20

Landen
IMG 3091

uiteenlopende gemaakt
21 Soorten appels moeilijk, de meeste teams haalden een 4, een enkeling een 10, maar dat is misschien een joker?!
22 Volkeren bijna allemaal 10-en!
23

Zoutjes

IMG 3092

redelijk goed gemaakt

Deze vraag is mogelijk gmee door Coop Romijn.

coop romijn

24 Muziekgenres met de muziekgenres zit het ook wel goed, bijna allemaal ruime voldoendes.
25 Sport lastige vraag.
26 Soorten ballen goed gemaakt
27 Politiek ook goed gemaakt, allemaal voldoendes
28 Rokken ook goed gemaakt
29 Menselijk lichaam gemiddeld een 6 of 7
30 Dinosaurussen zeer uiteenlopende scores.
31 Fietsonderdelen meestal wel een voldoende
Deze vraag is mogelijk gemaakt door Kroon fietsentechniek
logoKroon
32 Is het sla of is het kool? zeven of hoger gescoord
33 Beroepen van Kockenezen scores van nul tot tien
34 Wat zit er op de pizza's? op één team na, allemaal ruime voldoendes
35 TV series deze vraag was lastiger
36 Speelgoed allemaal mooie voldoendes
  Rode draad Vragen uit Rondje Kockcengen. Goed gemaakt.