Wat is het verenigingenspel?

Het verenigingenspel is een quiz die wordt gespeeld met een aantal teams bestaande uit 4 tot 6 mensen. Er worden deze avond tussen de 25 en 35 opgaven gemaakt die allemaal weer uit 10 vragen bestaan. Het aantal opgaven is afhankelijk van het aantal deelnemende teams. Allerhande onderwerpen komen aan de orde; muziek, nieuws, politiek, natuur, aardrijkskunde, een proef-vraag en doe-vragen. U kunt dan denken aan een mand met appels en dan moeten de deelnemers raden welke soorten het zijn. Doe- en proef-vragen maken het spel afwisselender. Het is dan niet alleen maar op papier. Bovendien lokt het vaak hilarische antwoorden uit.

2008Voor elke vraag heeft het team 4 minuten de tijd om de antwoorden op te schrijven. Na 4 minuten gaat de 'bel' en wordt de vraag doorgegeven aan de volgende tafel en het antwoordvel bij elk team opgehaald. Zo rouleren de vragen door de hele zaal heen, totdat iedereen ze heeft gehad. Er is ook een rode draad. Deze vraag wordt pas aan het eind van het spel opgehaald, hier kunt u dus de hele avond over doen.

Ieder team beschikt ook over "De Joker". Deze joker kan op een vraag geplakt worden, waarvan het team denkt slecht te gaan scoren, ze krijgen dan sowieso 10 punten.